Archív kategorií: Aktuálne oznamy pre žiakov

TECH – II. stupeň

5.AB
Tí ktorí máte pracovný zošit, vypracujte si str. 22-23
 
6.AB
nakresli si do zošita ľubovoľný elektrický obvod, odfoť a pošli mi to na marta.frajkova@gmail.com
 
7.AB
prepísať do zošita Práca a povolanie, vypracovať úlohy na pracovnom liste (príloha) a poslať mi na email marta.frajkova@gmail.com
 
8.A
vypracuj si pracovný list (príloha) – Povolania minulosti, typy osobnosti –  odfotiť a poslať na email marta.frajkova@gmail.com
 
9.AB
Napíš si svoj životopis, ktorý budu obsahovať len základne info o tebe, tvoje záľuby, znalosti, zručnosti, vlastnosti… odfoť a pošli na email marta.frajkova@gmail.com

MAT, GEO – 5. roč.

5.AB GEO
tento týždeň budeme písať online test, venovať sa jeho oprave a správnym odpovediam.
test na opakovanie bude od str. 40 – Sopky po poslednú tému str. 60 Krajiny studeného pásma.
 
5.AB MAT
Začíname od tohto týždňa s opakovaním tematického celku GEOMETRIA.
Budeme rysovať základné geometrické útvary, počítať ich obvody podľa vzorcov. Zopakujeme si čo sú rovnobežky, rôznobežky a kolmice! Ďalej budeme opakovať premeny jednotky dĺžky a nakoniec sa budeme venovať kódovaniu stavieb a telies.

GEO – 9.A

Milí žiaci, pokračujeme poslednou časťou učiva o USA.

Poznámky v prílohe prepísať do zošita, naučiť sa a foto poznámok mi zaslať na: miedzgova@pobox.sk

GEO