Archív kategorií: Aktuálne oznamy pre žiakov

D. ú. – 2.A – 12.11.2021

Geometria: urobiť v pracovnom zošite str.9

SJ: diktovať slová s písmenom ä (v utorok 16.11. budeme písať diktát)

ČIT: čítať str.36 – Najsladšia mandarínka

D.ú. – 2.A

Matematika: do zošita napísať zo str.28/3 a v PZ str.40

Prvouka: PZ str.26, 27, 28

Čítanie: čítať na str.36 – Najsladšia mandarínka

Anglický jazyk: PZ str.6, 7

D.ú. – 2.A

SJ: d.ú. do zošita zo str.35/6 a v pracovnom zošite urobiť str. 15,16/1,2,3 (dole, Opakovanie)

MAT: PZ str. 38, 39, 40/1,2

Čítanie: čítať na str. 35 – Húsky

D.ú. – 2.A

Matematika: PZ str. 36, 37

Slovenský jazyk: učebnica str. 35/4 a v PZ str. 14/1, 2

Čítanie: čítať celú str. 34 (ľudové piesne)