Mobilné planetárium

Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 26.3.2024 bude na škole prebiehať fotografovanie žiakov a žiackych kolektívov, zároveň máme na tento deň objednané mobilné planetárium pre žiakov 1.-5. roč. Všetci sa tešíme na nové zážitky.

Rekonštrukcia zadného vchodu do budovy ZŠ

Dnes začíname s rekonštrukciou zadného vchodu do budovy školy. Veľmi sa tešíme na presvetlenie vestibulu a úsporu energií.

Dnes farbíme deň zelenou farbou

Školské kolo recitačnej súťaže: Hviezdoslavov Kubín

Dnes sa uskutočnilo školské kolo súťaže: Hviezdoslavov Kubín. Všetci zúčastnení nám svojím prednesom spríjemnili dnešné popoludnie. Ďakujeme im za účasť a víťazom blahoželáme.

Pokračujeme v aktivite „Týždeň zdravej výživy“ dnes oranžovou farbou