Čriepky slovenského folklóru 2022

Dnes sa žiačky 6.A a 7.A triedy, členky FS Ďatelinka pri našej ZŠ pod vedením Mgr. Meszárosovej zúčastnili regionálnej prehliadky ľudovej tvorivosti detí. Ďakujeme veľmi pekne za reprezentáciu žiačkam aj pani učiteľke.

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

Vážení rodičia, MŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách. Jeho súčasťou je i informácia, že rodič i naďalej má povinnosť predkladať škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti  v prípade, keď žiak chýba viac ako 3 po sebe idúce dni.

                                                                                             Mgr. J. Mišíková, RŠ

Bezpríznakovosť

Školský semafor

KRÁSNY DEŇ MATIEK

Pri príležitosti dnešného sviatku prajeme všetko len to najlepšie a najkrajšie našim mamičkám a babičkám.

V mene  zamestnancov a žiakov školy im prajeme pevné zdravie, lásku a pohodu v kruhu ich rodín.

                                                                                                        Mgr. J. Mišíková, RŠ

Obvodné kolo stolného tenisu žiačok a žiakov ZŠ

Dňa 2. a 3. mája 2022 sa na našej ZŠ uskutočnilo obvodné kolo stolného tenisu žiačok a žiakov ZŠ. Našim dievčatám a chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspešne odohratých zápasov v stolnom tenise.

SHOWTIME LEVICE

Dňa 29.4.2022 sa naše mažoretky zúčastnili súťaže SHOWTIME v Leviciach. Obsadili medailové priečky, čím nás veľmi potešili a srdečne im k tomuto úspechu blahoželáme.