Deň detí 2023

Deň detí je na našej ZŠ už tradične spojený s množstvom aktivít, zábavy a súťaženia.
Pre žiakov prvého stupňa sme si pripravili zábavné predpoludnie, žiaci II. stupňa sa zúčastňujú poznávacej exkurzie Surdok v rámci projektu: Spoznávajme náučné chodníky a večer nás čaká:
Noc v škole.
Veľká vďaka patrí našim sponzorom a priateľom školy: LEVICKÉ MLIEKÁRNE A.S., ktorí venovali mliečnu desiatu pre všetkých žiakov I. stupňa, Dr. Hlásnikovi, ktorý žiakom zábavnou
formou približuje život zvierat v lese, p. Uramovi, priateľovi školy, za zabezpečenie poníka, ktorý našich žiakov povozí, Dr. Smatanovi za pútavý výklad o Surdoku a MESTU Levice za možnosť
zúčastniť sa náučnej trasy. ĎAKUJEME.
Vďaka patrí aj všetkým zamestnancom školy, ktorí toto pekné podujatie pripravovali.

Pokračovali sme akciou: NOC V ŠKOLE

SME NAJLEPŠÍ

Titul v súťaži: „Sme najlepší“ za mesiac máj 2023 získali účinkujúci v programe pri príležitosti DŇA MATIEK v DSS Fénix Levice a p. učiteľky, ktoré program nacvičovali. Blahoželáme.

Mestská športová olympiáda 2023

Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou

V spolupráci s Tekovskou knižnicou mali dnes žiaci I. stupňa príležitosť nazrieť do tajov tvorby spisovateľky Marty Hlušíkovej. Stretnutie to bolo radostné, tvorivé a príjemné.

Ďakujeme veľmi pekne pani spisovateľke, že prišla medzi nás.