Koncoročný výlet žiakov prvého stupňa

Nové ihrisko je otvorené

 

Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Základnej školy, Saratovská ul. 43, 934 05 Levice, podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľuje žiakom 0. – 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO na deň 15.06.2022 z organizačných dôvodov – konanie protestného zhromaždenia zamestnancov v školstve.

Informatika a technika v SOŠ technickej v Tlmačoch

Dňa 7.6.2022 sa uskutočnila výučba techniky a informatiky zábavnou formou v SOŠ technickej v Tlmačoch. Zúčastnili sa jej  naši žiaci 8.A triedy.

Náučným chodníkom Horša

Dnes prešli žiaci 6.A, 7.A a 8.A pod vedením triednych učiteľov náučným chodníkom Horša.

Sprievod a odborný výklad zabezpečil Dr. Smatana a o občerstvenie a dopravu sa postaral MsÚ Levice. Dr. Smatanovi aj MsÚ Levice veľmi pekne ďakujeme za úžasný zážitok.

Žiaci a učitelia