Pozvánka na zápis do 1. ročníka

„Predpoludnie s rozprávkami, alebo susedia navštívte nás…“

„Predpoludnie s rozprávkami, alebo susedia navštívte nás…“ Pod týmto názvom sa nesie dnešné predpoludnie na I. stupni našej ZŠ. Marec mesiac knihy prišli s nami osláviť a svojou návštevou nás poctili pedagógovia a žiaci zo ZŠ Bátovce a ZŠ Tlmače. A takto dobre nám je spoločne, veď posúďte sami…

Video zázračná krajina: https://www.facebook.com/100000365481047/videos/pcb.723210129467227/777616363442204

 

Deň otvorených dverí

POZVÁNKA

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy, Saratovská ul. 43, Levice

podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka

RIADITEĽSKÉ VOĽNO na deň 22.03.2023

z organizačných dôvodov – konanie Testovania T9/2023.
Žiaci I. stupňa ZŠ sa učia podľa rozvrhu.