SPOLU MÚDREJŠÍ 2

Prvý mesiac v škole  máme úspešne za sebou , žiaci si pomaly zvykajú na každodenné školské povinnosti. Prváci sa adaptujú na nové školské prostredie a majú za sebou tiež prvé školské úlohy.

Všetkým pedagógom na ZŠ Saratovská 43  záleží  , aby zo žiakov vyrástli úspešní mladí ľudia , s morálnymi kvalitami , s kladným vzťahom k prírode, k sebe samému i k iným ľuďom. Snažíme sa žiakom vytvárať čo najlepšie podmienky na vzdelávanie, aby sa v škole cítili dobre , bezpečne.

 Nielen  Slovensko, ale celý svet  trápi a ohrozuje pandémia koronavírusu. Zaťažené je zdravotníctvo , ekonomika , ale v nemalej miere aj školstvo. Snažíme sa pomôcť deťom zvládnuť a osvojiť si  nové vedomosti , ale tiež doučiť a utvrdiť si vedomosti, ktoré sa snažili naučiť počas  dištančného vzdelávania. Nie každé dieťa  však malo optimálne podmienky na štúdium.

Hľadali sme spôsob, ako  žiakom pomôcť.   S nadšením sme  privítali správu, že naša škola  bola úspešná pri  posudzovaní žiadosti o rozvojový projekt Spolu múdrejší II. Do tohto rozvojového projektu sa prihlásilo bezmála 500 škôl, pričom najvýraznejšie boli zastúpené školy , ako tá naša, ktoré vzdelávajú  aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi. 

Cieľom tohto rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť  školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

Vplyv školy na žiaka má viacero rozmerov. To, aká vládne atmosféra v triede, má priamy  vplyv na procesy učenia sa žiakov a vyučovanie, ovplyvňuje sociálne vzťahy, emócie, výsledky a celkovú úspešnosť žiaka. A to platí aj v prípade dištančného vzdelávania.

                                                                                           PaedDr. Iveta Žilková

Plagát vytvorený žiakmi 7. B – Martin Juhász, Michal Juhász

Plagát vytvorený žiačkami 8.A – Natália Janotková, Alexia Varannayová

Plagát vytvorený žiačkami 8.B – Natália Barancová, Viktória Zelenčíková

SVETOVÝ DEŇ UČITEĽOV

Dňa 08.10.2021 ocenilo Mesto Levice pri príležitosti Svetového dňa učiteľov najlepších učiteľov za uplynulé dva školské roky zo ZŠ pôsobiacich v Leviciach. Za našu školu si z rúk Dr. Krtíka prevzali plaketu J. A. Komenského Mgr. Gabriela Kováčová a Mgr. Eva Miedzgová. Pani učiteľkám blahoželáme a prejeme do ďalšej práce veľa elánu a tvorivých síl.

                                                                                                  Mgr. J. Mišíková, RŠ

Vzdelávanie seniorov na vybraných ZŠ v meste Levice – základy IKT

Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším pripravil MESTO LEVICE aktivitu pre našich seniorov, v rámci ktorej navštevujú našu školu a vzdelávajú sa v oblasti IKT.

Naši seniori sú počas vzdelávacej aktivity veľmi aktívni a rýchlo a ľahko si osvojujú základy práce s počítačom

                                                                                                            Mgr. Eva Miedzgová

Projekty, v ktorých pracujeme

Vďaka podpore MŠ SR, Úradu vlády SR, Plánu obnovy , Európskej únie a MPC naša škola bola podporená v projektoch: „Tréneri v škole“ a „Spolu múdrejší 2“. I naďalej pracujeme v projekte: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Vďaka vyššie uvedeným projektom dokážeme pre žiakov zabezpečiť kvalitnejšiu ale i zaujímavejšiu a zábavnejšiu formu výučba a poobedného doučovania.

Za podporu veľmi pekne ďakujeme.

                                                                                          Mgr. Eva Miedzgová

 

„Tréneri v škole“:

„Spolu múdrejší 2“

Nové znenie školského semaforu

Vážení rodičia, milí žiaci, dávame Vám do pozornosti, že MŠ SR aktualizovalo Školský semafor. Jeho znenie nájdete v odkaze.

Zároveň Vás upozorňujeme na zmenu farby okresu a s ňou súvisiace predkladanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti.

                                                                 Mgr. J. Mišíková, RŠ

Školský semafor

Bezpríznakovosť – 20558

Bezpríznakovosť – žiakBezpriznakovost (5)