Poruchy prijímu potravy

Dnes 23.9.2023 sa konala pre žiakov 8. a 9. ročníka interaktívna prednáška na tému: Poruchy prijímania potravy, ktorú si pre žiakov pripravil náš zdravotník Dr. Mikuš.

Veľa zaujímavých tém má pripravených aj pre žiakov ostatných ročníkov.

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2022 o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

Tešíme sa na Vašu účasť

                                                                                Mgr. J. Mišíková, RŠ

Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

Vážení kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci !

Dňa 5.9.2022 slávnostne otvoríme školské brány a vstúpime do školského roka 2022/23. Tešíme sa na všetkých žiakov.

Pred vstupom do školy je potrebné, aby každý žiak predložil Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je možné podať prostredníctvom Edupage, alebo v listinnej forme.

Zároveň Vás žiadame o preštudovanie materiálov v prílohe.

Želáme Vám príjemné strávenie posledných prázdninových dní a do nového školského roka veľa zdravia a chuti do práce.

                                                                                               Mgr. J. Mišíková, RŠ

16. marca 2020 – Základná škola Rovinka

Bezpríznakovosť

Pokyny pre zákonných zástupcov

Pokyny pre žiakov

Škola získala vďaka projektu Holandskej obchodnej komory 20 ks microbitov

V júni 2022 sme sa zapojili do výzvy Holandskej obchodnej komory, v rámci ktorej úspešná škola získa 20 ks microbitov pre prácu na hodinách informatiky v hodnote 720 € zdarma. Dnes bola výzva vyhodnotená a náš projekt  bol úspešný. Veľmi sa tešíme, že v nastávajúcom školskom roku budeme so žiakmi programovať zábavnou formou.

Slávnostne sme ukončili školský rok 2021/22

Dnes sme slávnostne ukončili šk. rok 2021/22. Odovzdali sme ocenenia pre „naj učiteľa“ a „naj žiaka“ a rozlúčili sa so žiakmi 9. ročníka, ktorí brány našej školy opúšťajú v ústrety stredoškolskému štúdiu.

Za celoročnú spoluprácu ďakujeme všetkým zamestnancom školy, rodičom i žiakom a prajeme všetkým leto plné slnka, radosti a pohody, aby sme sa v septembri vrátili do školských lavíc zdraví a plní elánu.

                                                                                Mgr. J. Mišíková, RŠ