Škola získala vďaka projektu Holandskej obchodnej komory 20 ks microbitov

V júni 2022 sme sa zapojili do výzvy Holandskej obchodnej komory, v rámci ktorej úspešná škola získa 20 ks microbitov pre prácu na hodinách informatiky v hodnote 720 € zdarma. Dnes bola výzva vyhodnotená a náš projekt  bol úspešný. Veľmi sa tešíme, že v nastávajúcom školskom roku budeme so žiakmi programovať zábavnou formou.

Slávnostne sme ukončili školský rok 2021/22

Dnes sme slávnostne ukončili šk. rok 2021/22. Odovzdali sme ocenenia pre „naj učiteľa“ a „naj žiaka“ a rozlúčili sa so žiakmi 9. ročníka, ktorí brány našej školy opúšťajú v ústrety stredoškolskému štúdiu.

Za celoročnú spoluprácu ďakujeme všetkým zamestnancom školy, rodičom i žiakom a prajeme všetkým leto plné slnka, radosti a pohody, aby sme sa v septembri vrátili do školských lavíc zdraví a plní elánu.

                                                                                Mgr. J. Mišíková, RŠ

Koncoročný výlet žiakov II. stupňa v Bojniciach

Koncoročný výlet žiakov prvého stupňa

Nové ihrisko je otvorené