Mestská športová olympiáda

Úspešní riešitelia IT Fitness Test 2018

V. ZŠ najúspešnejšia

Dni Levíc sa vyznačujú rôznymi kultúrnymi a spoločenskými akciami, ktoré tento rok boli obohatené o súťaž výtvarných prác s názvom ,,Keď prídeš k nám“ s cieľom predstaviť návštevníkom Levíc zaujímavé miesta. V tejto súťaži sme výborne obstáli. V druhej vekovej kategórii 1. Miesto získala A. Bereczová z V. A, 2. N. Srnová VI. A a 3. Kristína Tuhárska VI.B. V tretej kategórii 2. Miesto obsadila D. Blahútová IX.A a 3. Karin Birdáčová VIII.B. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 15. 5. t.r. v sobášnej sieni MsÚ. Žiakov pripravovala vyučujúca výtvarnej výchovy Mgr. Anna Kmeťová

Oslava vo Fénixe

Nakoľko v druhú májovú nedeľu už pravidelne oslavujeme Deň matiek, v pondelok 14. mája oslavy pokračovali. Žiaci našej školy potešili svojim tancom a hovoreným slovom mamičky, babičky a prababky v Dome sociálnych služieb v Leviciach.

Žiaci V. ZŠ v Leviciach sa rozhýbali spolu s Markizáckimi celebritami na Hýb sa days vo Zvolene, zúčastnili sa aj čerstvé zlatom ocenené mažoretky Bubbles V.ZŠ!

Nedeľa 13.máj 2018, posledný deň v týždni, ktorý je ako stvorený na oddych, strávili žiaci z V. ZŠ z Levíc spolu so svojimi vychovávateľkami a pedagógmi v pohybe, spolu s niekoľkými tisíckami účastníkov Hýb sa days vo Zvolene. Spoločnosť im robili aj bicykle a kolobežky, ktoré spolu s nimi zdolali cestu vlakom až do Zvolena a späť. Žiaci sa tak mohli zapojiť do všetkých disciplín, ktoré si TV markíza pre účastníkov tejto skvelej akcie pripravila.  (Fotogaléria)

Deti súťažili rozdelení do vekových kategórii v disciplínach beh, jazda na bicykli alebo kolobežke a behu cez prekážky. Keďže celá akcia sa niesla v duchu rodinných hodnôt, aj naši žiaci ako členovia rodiny pevne a spoločne zdolali aj poslednú štafetovú disciplínu. Domov  si tak všetci účastníci okrem trička, ruksaku a skvelých zážitkov, odniesli aj 4 medaile za výkony počas akcie.


Čítaj viac…