Zmena poskytovania dotácie na stravovanie

Vážení rodičia  od 1.8. 2021  končí  plošné poskytovanie dotácie  na podporu stravovacích návykov detí  v ZŠ  /obedy zadarmo/.

Od nového školského roku 2021/2022  bude mať nárok na dotáciu 

  1. dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  
  2. dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorá má príjem  najviac vo výške životného minima  
  3. dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku  ( „deti bez daňového bonusu  ‟)

Nárok na dotáciu sa preukazuje :

  1. potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi- potvrdenie vystaví ÚPSVaR /od 1.7.2021 odniesť formuláre na Mestský úrad Levice alebo na ÚPSVaR/
  2. potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – potvrdenie vystaví ÚPSVaR / od 1.7.2021 odniesť formuláre na Mestský úrad Levice alebo na ÚPSVaR/
  3. podpísaním čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. /odovzdať do schránky školy do 5.8.2021/ 

Formuláre boli deťom rozdané na konci školského roka.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti stiahnete tu:

čestné vyhlásenie

SLÁVNOSTNE SME UKONČILI ŠKOLSKÝ ROK

Dňa 30. júna 2021 sme slávnostne ukončili šk. rok 2020/21.

Prajeme všetkým žiakom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a rodičom príjemné strávenie letných prázdnin v zdraví.

                                                                    Mgr. Jarmila Mišíková, RŠ

Naše Bubbles na SHOWTIME strieborné

Na potulkách levickými rybníkmi

Nielen dátum v kalendári , ale aj krásne slnečné počasie je dôkazom toho, že sa  blížia letné prázdniny. Oddych pre školákov,  dvojmesačné ničnerobenie. Dni voľna, kúpania , slnenia…

Obľúbeným miestom oddychu i prechádzok v našom  meste  sú určite Levické rybníky. Ide o oddychovú zónu a chránený areál na okraji mesta Levice.

Žiaci V.ZŠ na Saratovskej ulici 43 využili krásne slnečné počasie a dňa 17.6.2021 vyrazili na potulky týmto areálom. Sprievod im robil na slovo vzatý odborník v tejto oblasti zoológ RNDr Vladimír Smetana.

Naša škola už dlhé roky spolupracuje s Tekovským múzeom, žiaci  sa pravidelne zúčastňujú  na aktivitách a zaujímavých prednáškach , ktoré organizuje Tekovské múzeum.

Z rozprávania RNDr V.Smetanu sme sa dozvedeli , že  Levické rybníky sú unikátnou lokalitou bohatou na botanické a zoologické prvky.  Predstavil a porozprával  nám o mnohých druhoch vtáctva a rastlín ,ktorí sa nachádzajú v areáli rybníkov.

V areáli sa nachádzajú  aj informačné tabule, z ktorých  sme sa dozvedeli  zaujímavé informácie o vzniku rybníkov, o ich význame, ako aj o faune a flóre.

Počas letného obdobia sú levické rybníky obkolesené zeleňou, na hladine plávajú labute a nad hlavami  štebotá najrozmanitejšie vtáctvo. Všetci sa tešíme na leto. Využime  preto aj areál levických rybníkov.

                                                                                     PaedDr. Iveta Žilková

Zľava pre našich žiakov

Milí rodičia a žiaci, tak ako každý rok, aj v tomto roku pripravila Mira Office pre žiakov našej školy 8 % zľavu na nákup školských pomôcok.  Pri nákupe sa preukážte touto poukážkou: