Naše Bubbles na SHOWTIME strieborné

Na potulkách levickými rybníkmi

Nielen dátum v kalendári , ale aj krásne slnečné počasie je dôkazom toho, že sa  blížia letné prázdniny. Oddych pre školákov,  dvojmesačné ničnerobenie. Dni voľna, kúpania , slnenia…

Obľúbeným miestom oddychu i prechádzok v našom  meste  sú určite Levické rybníky. Ide o oddychovú zónu a chránený areál na okraji mesta Levice.

Žiaci V.ZŠ na Saratovskej ulici 43 využili krásne slnečné počasie a dňa 17.6.2021 vyrazili na potulky týmto areálom. Sprievod im robil na slovo vzatý odborník v tejto oblasti zoológ RNDr Vladimír Smetana.

Naša škola už dlhé roky spolupracuje s Tekovským múzeom, žiaci  sa pravidelne zúčastňujú  na aktivitách a zaujímavých prednáškach , ktoré organizuje Tekovské múzeum.

Z rozprávania RNDr V.Smetanu sme sa dozvedeli , že  Levické rybníky sú unikátnou lokalitou bohatou na botanické a zoologické prvky.  Predstavil a porozprával  nám o mnohých druhoch vtáctva a rastlín ,ktorí sa nachádzajú v areáli rybníkov.

V areáli sa nachádzajú  aj informačné tabule, z ktorých  sme sa dozvedeli  zaujímavé informácie o vzniku rybníkov, o ich význame, ako aj o faune a flóre.

Počas letného obdobia sú levické rybníky obkolesené zeleňou, na hladine plávajú labute a nad hlavami  štebotá najrozmanitejšie vtáctvo. Všetci sa tešíme na leto. Využime  preto aj areál levických rybníkov.

                                                                                     PaedDr. Iveta Žilková

Zľava pre našich žiakov

Milí rodičia a žiaci, tak ako každý rok, aj v tomto roku pripravila Mira Office pre žiakov našej školy 8 % zľavu na nákup školských pomôcok.  Pri nákupe sa preukážte touto poukážkou:

Oslava sviatku našich detí a krásne počasie

MEDZINÁRODNÉ TESTOVANIE PIRLS 2021

Aj vy si radi zaspomínate na svoje detstvo, keď vám mama, otec, dedko alebo babka čítavala ? S úsmevom na tvári a s radosťou, presne tak sa nenápadne rodí v každej detskej duši láska ku knihám.

Láska ku knihám je dar. Dar, ktorý môžu rodičia odovzdať svojim deťom a ukázať im, aké nádherné svety ukrývajú obyčajné stránky kníh.

Aj pedagógovia našej školy vštepujú lásku ku knihám, k čítaniu už od 1. ročníka. Záleží nám, aby z našich detí vyrástla všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť. Vo výchovno – vzdelávacom procese využívame rôzne metódy, formy, aby sme zvýšili záujem žiakov nielen o čítanie. Realizujeme rôzne zaujímavé aktivity v triedach, ŠKD a v školskej knižnici.

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej štúdie PIRLS 2021, ktorá je zameraná na čitateľskú gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ. 11. mája 2021 sa štvrtáci ZŠ na Saratovskej ulici 43 zapojili do tohto medzinárodného testovania a mali možnosť ukázať, ako sú na tom s čítaním s porozumením, ako sa učia čítaním.

Zozbierané informácie z výskumu budú nesmierne dôležité pre pochopenie spôsobu, akým sa deti učia a pomôžu zlepšiť vyučovanie a učenie sa všetkých detí.

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie aj iných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti.

                                                                                      PaedDr. Iveta Žilková