Dnes sme navštívili Talentcentrum v Nitre, kde si naši deviataci mali možnosť otestovať svoje vedomosti, schopnosti, nadanie, talent a hlavne profesijnú orientáciu. Ďakujeme veľmi pekne pani lektorke za hodnotné predpoludnie.

 

V rámci MEDZINÁRODNÉHO DŇA MLIEKA sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili prednášky o mlieku pod vedením pána zdravotníka a LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. nám venovali mliečnu desiatu, Ďakujeme veľmi pekne za úžasnú spoluprácu.

Európsky týždeň mobility

V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY dnes naši žiaci I. stupňa mali netradičné vyučovanie zamerané na dopravnú výchovu.

Biela pastelka

Tak ako každoročne i dnes sme sa zapojili do verejnej zbierky: BIELA PASTELKA. Ďakujeme dievčatám z 8.A za účasť 🙂

Európsky týždeň mobility

V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY sa dnes naši žiaci zúčastnili pekného predpoludnia na námestí, kde sa žiaci previezli po Leviciach v infobuse a vyskúšali si množstvo zaujímavých aktivít. Ďakujeme MsÚ za pozvanie.