História školy

V. ZŠ, Saratovská 43, Levice sa nachádza v južnej časti okresného mesta na sídlisku Rybníky III, ktoré je súčasťou chránenej študijnej plochy – vodnej nádrže – Levické rybníky. Budova školy je jednoposchodová átriového typu. Bola otvorená 1. 9. 1982 ako 18- triedna základná škola. Život školy je tesne spätý s výstavbou okolitých sídlisk. Najmä výstavba Jadrovej elektrárne spôsobila aj nový príliv obyvateľov. Škola mala určité obdobie dvojsmernú prevádzku. Poloha našej školy v blízkosti chránenej prírodnej študijnej plochy vodnej nádrže Levické rybníky, hradu a Tekovského regiónu predurčujú environmentálne a regionálne zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu. Už niekoľko rokov sa nám darí rozvíjať v deťoch aktívny záujem o prostredie, v ktorom žijú. Žiaci sa ho učia spoznávať a chrániť ho.

výročie školy