Školský klub detí

ŠKD poskytuje:

– odbornú starostlivosť o žiakov v čase mimo vyučovania kvalifikovanými vychovávateľmi

– vytvára vhodné podmienky pre využívanie voľného času podľa druhu záujmu žiakov

– prevádzková doba školského klubu je ráno od 6,30 do 7,45 hod., v čase po školskom vyučovaní do 16,30 hod.

– svoju činnosť realizuje v oddeleniach pre žiakov 1. – 6. ročníka

Rôznorodú a pestrú činnosť aktivít školský klub detí uskutočňuje v rámci tematicko-výchovných oblastí:

    1. Komunikácia a práca s informáciami
    2. Sebarozvoj a svet práce
    3. Zdravie a subjektívna pohoda
    4. Spoločnosť a príroda
    5. Kultúra a umenie

Aktivity žiakov ŠKD

hernapieskoviskoškdškd_2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA