Misia školy

 

Celoživotné pravidlá, ku ktorým žiakov vedieme

 • Byť ľudský
 • Zodpovednosť za svoje konanie
 • Snaha – pokúšam sa o niečo s vynaložením čo najväčšieho úsilia
 • Získavať komunikačné zručnosti
 • Aktívne počúvanie – prijímať názory iných
 • Pravdivosť – vždy sa vyplatí
 • Vytrvalosť – pokračujem v začatej práci, dielo dokončím
 • Iniciatíva a ochota – som schopný vykonať to, čo je potrebné
 • Flexibilita – v prípade potreby som schopný plány meniť
 • Organizácia – plánovanie, usporadúvanie a organizácia
 • Zmysel pre humor – viem sa smiať a som veselý bez zraňovania iných