Vedenie školy

Riaditeľka školy:
Mgr. Jarmila Mišíková
E-mail: skola@zssaratovle.edu.sk
Tel.,fax: 036 – 630 6340

Zástupkyňa:

Mgr. Eva Miedzgová

Výchovná poradkyňa:
Mgr. Eva Miedzgová

Predseda rady školy:

PaedDr. Erika Paniaková

Predseda rodičovskej rady:

Ing. Zuzana Juhászová

Vedúca jedálne:

p. Daniela Havranová, Tel.: 036/622 6680

Mzdová účtovníčka, tajomníčka:
Miroslava Vanyová
Tel.:036/630 6341

Operátor výpočt. tech.:
Mgr. Eva Miedzgová

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Andrea Borková

Mgr. Helena Meszárosová

Účtovníčka, pokladníčka:
p. Ľubica Štubňová