Vedenie školy

Riaditeľka školy:
Mgr.Júlia Kotrusová
E-mail: skola@zssaratovle.edu.sk
Tel.,fax: 036 – 630 6340

Zástupkyňa:
Mgr.Jarmila Mišíková
Tel.: 036/630 6342, Mgr.Mária Bednárová

Výchovná poradkyňa:
Mgr. Marianna Nozdrovická

Predseda rady školy:
PhDr. Andrea Zeleňanská

Predseda rodičovskej rady:
Mgr. Vlasta Hodeková

Vedúca jedálne:

p. Daniela Havranová, Tel.: 036/622 6680

Tajomníčka školy:
p. Matilda Šurková
Tel.: 036/630 6341

Mzdová účtovníčka:
Ing. Henrieta Danišová
Tel.:036/630 6342

Operátor výpočt. tech.:
Mgr. Gustáv Micheľ, Mgr. Eva Miedzgová

Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Ivana Drangová

Pokladníčka:
p. Stanislava Kostolányiová