Pedagogický kolektív

Učitelia

 • Mgr. Helena Lengyelová
 • PaedDr. Erika Paniaková
 • PaedDr. Iveta Žilková
 • PaedDr. Kristína Jánošková
 • Mgr. Eliška Medveďová 
 • Mgr. Katarína Šubová  
 • Mgr. Gabriela Kováčová
 • Mgr. Monika Petrivaldská
 • Mgr. Martina Fraňová
 • Mgr. Patrik Kováčik
 • Mgr. Jozef Uram
 • Mgr. Emília Gašperová
 • Mgr. Milan Haborák
 • Mgr. Lucia Vargová
 • Mgr. Ľuboš Valach

Externí učitelia

 •  

Vychovávatelia ŠKD

 • Bc. Stanislava Kostolányiová
 • Bibiána Vaňatková

Odborný  pedagogický tím

 • Mgr. Andrea Baloghová – pedagogický asistent 
 • Mgr. Soňa Herdová – pedagogický asistent 
 • Mgr. Miroslava Udvardyová – školský špeciálny pedagóg
 • Mgr. Júlia Kotrusová – pedagogický asistent 
 • Mgr. Mária Bednárová – pedagogický asistent
 • Bc. Skarlet Némethová – pedagogický asistent 
 • Mgr. Helena Mészárosová  – školský špeciálny pedagóg
 • PhDr. Ladislav Mikuš – zdravotník