2% z dane pre ZŠ tlačivá na stiahnutie

 

Uchádzame sa o

2% 

z Vašich daní

 

Vami poskytnuté finančné
prostriedky budú použité
výhradne pre žiakov V. ZŠ

ĎAKUJEME

 

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:

Názov: Rodičovské združenie pri V. ZŠ v Leviciach, o.z.
        Sídlo: Saratovská ul. 2903/43,

                              934 01 Levice                                              

Tlačivo na stiahnutie

  Vyhlasenie_2 %