Krúžková činnosť v šk. roku 2023/2024

 1. Učenie hrou Mgr.  H. Lengyelová
2. Hravá biológia Mgr. J. Uram
3. Matematický krúžok – príprava na T9 Mgr. G. Kováčová
4. Chemický krúžok Mgr. E. Gašperová
5. Hravé učenie PaedDr. E. Paniaková
6. Doučovanie 3.A PaedDr. K. Jánošková
7. Mažoretky Bubbles PaedDr. E. Paniaková
8. Matematika hrou v 4. ročníku PaedDr. I. Žilková
9. Zdravotnícky krúžok PhDr. L. Mikuš
10. Informatický krúžok Mgr. E. Miedzgová
11. Čitateľský krúžok Mgr. K. Šubová
12.  Hravá angličtina Mgr. P. Kováčik
13. Gitarový krúžok Mgr. M. Petrivaldská
14. Olympionici Mgr. M. Haborák
15. Tvorivé dielne Mgr. J. Viglašová
16. Doučovanie  SJL – príprava na T9 Mgr. Ľ. Valach
17. Doučovanie z nemeckého jazyka Mgr. M. Fraňová
18. Hudobno – dramatický krúžok Mgr. E. Medveďová
19. Ďatelinka Mgr. H. Mészárosová
20. Hravý jazýček Mgr. A. Borková