Vážení kolegovia, ctení rodičia, milí žiaci ! Dnes zaznelo posledné zvonenie v šk. roku 2023/24, ktorý sme slávnostne ukončili a rozlúčili sa so žiakmi 9. ročníka, ktorí sú medzi nami posledný raz. Prajeme všetkým zamestnancom, rodičom i žiakom príjemné a slnkom prežiarené strávenie letných prázdnin a tešíme sa na Vás v šk. roku 2024/25.