Archív kategorií: Školské akcie

Mažoretky a Ďatelinka z V. ZŠ vystúpili na tradičnom Levickom jarmoku

Mažoretky a Ďatelinka s levickými basketbalistamiVystúpenie V. ZŠ v programe na jarmoku

Pre viac info pozri: https://www.facebook.com/www.bubbles.lv/?__tn__=kC-R&eid=ARAIZpbhuhndszguVP0DgO8q8U1WobDcspfVmWT2ajkUCXC1XKlP2-hnVdrpeqqML-0_wIJZ8Fu_k6mI&hc_ref=ARQ8OTrfiMImhxROchkFmZHdfE-V16WxphApzEsdEHuw-lmlgRwbgzncY5AodT5HdSI&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARA7U5fpFPyQxv9I5YWu73MaOvzj_fkzNm9dH4W98XjbJK6wH4ulziOgxo5zuf-2-LPEU5XAgtT0_-OSARTmeJ0XNDrxOAbc9DBbC4cPMtHSn3KmSmgSTSVtM4Y1YZQZGt5XxOdmsqcVN03WqxFkGDtuFBBAvJrblrdLFcfA9Ae8MdiX_9Vjj8mNhlR-tlploW5V

Jesenný drak žiakov z ŠKD z V. ZŠ bol bezkonkurenčne jeden z najkrajších v meste

Dňa 10.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili na mestskej Šarkaniáde organizovanej MsKS v Leviciach. Žiaci z 1., 3. a 4. oddelenia ŠKD  si pod vedením svojich pani vychovávateliek Bc. Lenky Ivaničovej, Bc. Lucii Ďuráčovej a Bibiany Vaňatkovej,  dali na svojom drakovi poriadne záležať. Dva týždne našej mravenčej práce nevyšli  však navnivoč. Hoci náš drak nelietal, bez pochyby sa zaradil medzi najkrajšie draky v meste, čo potvrdila odborná porota.Cenu bol prevziať Marek Žiga (4.B), ktorý na svojich pleciach spolu s Christopherom Vadrnom (4.A) niesli ťarchu nášho draka od školy až do parku M.R. Štefánika. Okrem toho sme zabodovali aj v súťaži o najlepšie lietajúceho šarkana, kde si všetky tri miesta doniesli naše žiačky Nikoleta Vékonyiová (3.B), Soňa Homolová (3.A) a Vivien Gašpáreková (4.A).

Celú akciu sprevádzali naše mažoretky Bubbles a DFS Ďatelinka, ktoré celé podujatie otvárali spoločným vystúpením a všetkých účastníkov počas celej akcie bavili svojimi tančekmi a povzbudzovaním. Teší nás, že sa nám podarilo preniesť radosť z našej práce na všetkých účastníkov tohtoročnej Šarkaniády a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie počas Levického jarmoku. Netradičné spojenie folklóru s mažoretkovým športom totiž príjemne prekvapilo nie len samotné deti, ale aj dospelú zúčastnenú spoločnosť.

                                                                                                                     Bc. Ivaničová

Mravenčia práca žiakov na drakových šupinách
Odchod draka spred školy do mesta na Šarkaniádu

Kultúrny program na Šarkaniáde zabezpečili mažoretky Bubbles s DFS Ďatelinka z V. ZŠ

Drak na čestnom mieste so svojimi tvorcami

Oslava vo Fénixe

Nakoľko v druhú májovú nedeľu už pravidelne oslavujeme Deň matiek, v pondelok 14. mája oslavy pokračovali. Žiaci našej školy potešili svojim tancom a hovoreným slovom mamičky, babičky a prababky v Dome sociálnych služieb v Leviciach.

Žiaci V. ZŠ v Leviciach sa rozhýbali spolu s Markizáckimi celebritami na Hýb sa days vo Zvolene, zúčastnili sa aj čerstvé zlatom ocenené mažoretky Bubbles V.ZŠ!

Nedeľa 13.máj 2018, posledný deň v týždni, ktorý je ako stvorený na oddych, strávili žiaci z V. ZŠ z Levíc spolu so svojimi vychovávateľkami a pedagógmi v pohybe, spolu s niekoľkými tisíckami účastníkov Hýb sa days vo Zvolene. Spoločnosť im robili aj bicykle a kolobežky, ktoré spolu s nimi zdolali cestu vlakom až do Zvolena a späť. Žiaci sa tak mohli zapojiť do všetkých disciplín, ktoré si TV markíza pre účastníkov tejto skvelej akcie pripravila.  (Fotogaléria)

Deti súťažili rozdelení do vekových kategórii v disciplínach beh, jazda na bicykli alebo kolobežke a behu cez prekážky. Keďže celá akcia sa niesla v duchu rodinných hodnôt, aj naši žiaci ako členovia rodiny pevne a spoločne zdolali aj poslednú štafetovú disciplínu. Domov  si tak všetci účastníci okrem trička, ruksaku a skvelých zážitkov, odniesli aj 4 medaile za výkony počas akcie.


Čítaj viac…