Jesenný drak žiakov z ŠKD z V. ZŠ bol bezkonkurenčne jeden z najkrajších v meste

Dňa 10.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili na mestskej Šarkaniáde organizovanej MsKS v Leviciach. Žiaci z 1., 3. a 4. oddelenia ŠKD  si pod vedením svojich pani vychovávateliek Bc. Lenky Ivaničovej, Bc. Lucii Ďuráčovej a Bibiany Vaňatkovej,  dali na svojom drakovi poriadne záležať. Dva týždne našej mravenčej práce nevyšli  však navnivoč. Hoci náš drak nelietal, bez pochyby sa zaradil medzi najkrajšie draky v meste, čo potvrdila odborná porota.Cenu bol prevziať Marek Žiga (4.B), ktorý na svojich pleciach spolu s Christopherom Vadrnom (4.A) niesli ťarchu nášho draka od školy až do parku M.R. Štefánika. Okrem toho sme zabodovali aj v súťaži o najlepšie lietajúceho šarkana, kde si všetky tri miesta doniesli naše žiačky Nikoleta Vékonyiová (3.B), Soňa Homolová (3.A) a Vivien Gašpáreková (4.A).

Celú akciu sprevádzali naše mažoretky Bubbles a DFS Ďatelinka, ktoré celé podujatie otvárali spoločným vystúpením a všetkých účastníkov počas celej akcie bavili svojimi tančekmi a povzbudzovaním. Teší nás, že sa nám podarilo preniesť radosť z našej práce na všetkých účastníkov tohtoročnej Šarkaniády a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie počas Levického jarmoku. Netradičné spojenie folklóru s mažoretkovým športom totiž príjemne prekvapilo nie len samotné deti, ale aj dospelú zúčastnenú spoločnosť.

                                                                                                                     Bc. Ivaničová

Mravenčia práca žiakov na drakových šupinách
Odchod draka spred školy do mesta na Šarkaniádu

Kultúrny program na Šarkaniáde zabezpečili mažoretky Bubbles s DFS Ďatelinka z V. ZŠ

Drak na čestnom mieste so svojimi tvorcami