Triedni učitelia

I.A Mgr. Eliška Medveďová
I.B PaedDr. Erika Paniaková
II.A Mgr. Helena Lengyelová
II.B Mgr. Martina Fraňová
III.A PaedDr. Kristína Jánošková
IV.A PaedDr. Iveta Žilková
IV.B Mgr. Katarína Šubová
   
   
V.A Mgr. Jana Viglašová
VI.A Mgr. Milan Haborák
VII.A Mgr. Jozef Uram
VII.B Mgr. Patrik Kováčik
VIII.A Mgr. Ľuboš Valach
VIII.B Mgr. Emília Gašperová
IX.A Mgr. Monika Petrivaldská