Od februára pracujeme na informatike s novou technológiou

Dňa 20. februára 2019 bola naša  učebňa informatiky vybavená  novou technológiou pod názvom SINO ZERO CLIENT, ktorá pracuje na princípe riadeného vyučovania. Všetky žiacke stanice sú riadené cez centrálny server, ktorý ovláda vyučujúci. Počas práce má učiteľ možnosť kontrolovať prácu žiakov v priečinkoch, zbiera ukončené žiacke práce z priečinkov, má možnosť nielen sledovať prácu jednotlivých žiakov, ale priamo cez centrálny server do nej zasahovať a napomáhať žiakovi pri práci, usmerňovať ho pomocou bleskových správ, ale i zakázať mu akúkoľvek činnosť napr. hru na internete a pod.

Okrem zefektívnenia práce pre učiteľa i žiaka sa odstránením počítačových skriniek úplne znížila hlučnosť v učebni a výrazne sa šetrí elektrická energia.

Technológia sa stala u žiakov veľmi obľúbenou a vyučujúcim pomáha zefektívňovať vyučovací proces.

                                                                     Mg. Eva Miedzgová

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnila súťaž Hviezdoslavov Kubín. Najlepšími recitátormi v jednotlivých kategóriách sa stali:

  1. kategória – poézia

1. miesto – Sára Lu Jánošková

2.miesto – Mariana Duchoňová

3. miesto – Adriana Donátová, Lukáš Balog

  1. kategória – próza

1.miesto – Bibiana Hradecsná

2.miesto – Laura Paniaková

2. kategória – próza

2. miesto – Viktória Zelenčíková

3. miesto – Antónia Patková

3. kategória – próza

1.miesto – Kristián Zolčák

3. kategória – poézia

3. miesto – Patrik Samuel Šmilňák

Výhercom srdečne blahoželáme.

Budeme tlačiť 3D

Dňa 8. marca 2019 sme vďaka projektovej podpore OZ NOW Levice a nadačného fondu Cloetta získali 3D tlačiareň Ender 3. Stali sme sa jednou z 8 škôl, ktorých projekt 3D tlače  bol v levickom okrese podporený vyššie uvedeným OZ.

Ďakujeme OZ NOW zastúpenému RNDr. Adriánom Krajňákom, PhD. nielen za podporu, ale i hodnotné školenie, na ktorom sme získali veľa cenných rád pre prácu s 3D tlačiarňou v prostredí výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zároveň ďakujeme pánovi Ivanovi Valachovi z SPŠss Levice za školenie, cenné rady a pomoc pri 3D tlači.

                                                                                      Mgr. Eva Miedzgová

VĎAKA NADÁCII TESCO A PROJEKTU BC. IVANIČOVEJ ZÍSKALI BUBBLES A ĎATELINKA Z V.ZÁKLADNEJ ŠKOLY 300€

Snaha na sebe pracovať a hľadať možnosti rozvoja našich krúžkov DFS Ďatelinka pod vedením Mgr. Kotorovej a Mgr. Herengovej a medailových mažoretiek Bubbles pod vedením Bc. Ivaničovej a PaedDr. Jánoškovej, nám prinieslo vytúžené ovocie vo forme grantu od Nadácie Tesco vo výške 300€. V dnešnej dobe a hlavne v našom školstve je každá takáto pomoc nenahraditeľná a sme veľmi radi, že vďaka podpore Nadácie Tesco, ale aj všetkých takmer 7000 ľudí, ktorí nám dali hlas, môžeme naše krúžky skvalitniť. Mažoretky Bubbles V. ZŠ, ktoré len pred nedávnom priniesli pre Levice z Majstrovstiev Slovenska v Košiciach 4 zlaté medaily, už čoskoro čaká medzinárodná súťaž Showtime tu na domácej pôde pod organizáciou TŠK Junilev, takže tieto finančné prostriedky budú použité práve na nákup nových kostýmov či strapcov pom-poms, ktorých hromadu potrebujeme ku každej novej choreografii.

Vďaka podpore ľudí, ktorí nám veria a držia palce, je takáto forma voľnočasových aktivít zmysluplná nie len pre žiakov – členov našich krúžkov, ale aj pre nás, ktorí toto zmysluplné trávenie voľného času zabezpečujeme často aj nad rámec svojho pracovného času. Táto výhra je dôkazom, že šťastena si sadá na každého, kto sa nebojí priložiť ruku k dielu, kto sa nebojí výzvy a pracuje na sebe! Vďaka podpore Nadácie Tesco, je teraz naša cesta o kus jednoduchšia a my veríme, že pre všetkých Levičanov vybojujeme aj ďalšie cenné trofeje!

                                                                                                       Bc. Ivaničová

Ako sme sa zabávali na karnevale