Archív kategorií: Aktuálne oznamy pre žiakov

SJL – 8.A

SJL 8.A
SLÁVNOSTNÝ PREJAV – učebnica str.48 – 50 – prečítať, odpísať do zošitu
poučku, čo je to slávnostný prejav na str.49
 a poučku, čo je príhovor str.50
Vypracuj a pošli pracovný list
SLOH – SLÁVNOSTNÝ PREJAV
1. Zakrúžkuj základné črty slávnostného prejavu
 a, sa prednáša bez záujmu, nedôstojne a bez dodržiavania prozodických
vlastností reči
 b, je pripravená reč pre nejakú slávnostnú udalosť
 c, najčastejšie využíva termíny a odborné slová
 d, má zapôsobiť na poslucháčov
 e, musí obsahovať oslovenie na začiatku
 f, patrí k rečníckym útvarom

2. Pokús sa na základe nadobudnutých vedomostí vypísať ďalšie
charakteristické črty slávnostného prejavu
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
3. Utvor jeden slávnostný príhovor z nasledujúcich možností
a, Na rozlúčku pre deviatakov      b, Na deň matiek            c, Na deň
učiteľov

Oslovenie…………………………………………………………………………….

úvod……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Jadro……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

záver……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

LITERATÚRA
Epická poézia
učebnica str.36 – Samo CHalupka – Mor ho!
prečítať celú báseň – str.36 – 41, odpísať do zošitu poučku v zelenom
rámčeku na str.41
str.110 – prečítať o S. Chalupkovi

 Vypracuj a pošli
                           EPICKÁ POÉZIA
 MOR HO!
1. Ktorý prívlastok sa k básni Mor ho ! najlepšie hodí?

 a, osobná báseň             b, satirická báseň                    c,
hrdinská báseň

2. podčiarkni správne tvrdenia o básni Mor ho !

 Báseň je epická / lyrická / lyrickoepická.
 Rým v básni je striedavý /združený / obkročný.
 Báseň je napísaná voľným / sylabickým veršom.
Verše v básni majú 12 / 13 / 14 slabík.

3 Posúď pravdivosť tvrdení

 a, Slovanskí junáci priniesli cárovi božie dary.                      
áno   /  nie

 b, Cár ochutnal chlieb soľ, a urazil sa.                              
áno  /  nie

 c, V boji mali prevahu rímski bojovníci.                              
áno  /  nie

 d, Cár sám bojoval a zabíjal junákov.                                
áno  /  nie

 e, Bitka sa odohrávala pod hradom.                                    
áno  /  nie

 f, Zo slovanských junákov prežili len poslovia.                      
áno  /  nie

 g, Krik umierajúcich junákov sa niesol doďaleka.                      
áno  /  nie

 4. K hlavným postavám napíš aspoň po 4 prívlastky

 
junáci………………………………………………………………………………………………….

cár……………………………………………………………………………………………………..

5. Vytvor osnovu básne, ktorá bude mať 5 – 8 bodov
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 Z básne vypíš štvorveršie, ktoré je hlavnou myšlienkou celej básne.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

OBN – 6. roč.

Tento týždeň si zopakujte všetko, čo sme si prešli na online hodinách a na hodine si to  potom spolu zopakujeme (sociálny status (vrodený, získany, vnútený) sociálna rola, socializácia, spoločenská vrstva, ľudské rasy, životný štýl, škodlivé životné návyky, štátne symboly, štátne sviatky).

 

TSV – II. stupeň

Zacvič si, rozcvič sa trošku a zhoď z tých rezňov a šalátu po prázdninách a maj silné brucho a stred tela (jednoduché cviky) klikni na link na dole (skopíruj do vyhľadávača), čo som pre vás natočil na pridal na youtube.

Chceme aby ste aj vy boli silní, všetko, čo vám posielam sa dá cvičiť hocikde doma. Kľudne môžete posielať aj krátke videá na maily, ak ste si zacvičili, budeme sa tomu tešiť. Prajeme vám veľa síl a zdravia. Ahojte 😉

TU je link na video: https://www.youtube.com/watch?v=Y_B7HpLXP2s

Môj e-mail: mgr.dmitrijzvizdeckij@gmail.com