Archív kategorií: Aktuálne oznamy pre žiakov

VYV – 6.B, 9.A

6.B Vytvoriť symboliku farieb. Aké pocity vytvárajú jednotlivé farebné tóny a tvary. Ohmatať predmet, prekresliť pocity z neho.
9.A Umenie rozmýšľať o výtvarnom diele, pokúsiť sa opísať dojem, premyslieť si, aké pocity vyvolávajú farby.

MAT, GEO – 5.A

MAT 5.A

Celý týždeň dorabame pracovný zošit od str. 113 do konca
 
GEO 5.A
Str.71 Pamiatky UNESCO 
Prečítať, napísať poznámky str 75 Zapamätajte si. 
Dočítať celú učebnicu, vypracovať do zošita str. 78-79 Otestujte sa!