Archív kategorií: Aktuálne oznamy pre žiakov

OBN – 6., 7., 8., 9. roč.

Milí žiaci, počas vianočných prázdnin máte možnosť pripraviť si z OBN projekt, ktorý po prázdninách oznámkujem (najmä tí, ktorí si potrebujú opraviť známku). Vybrať si môžete ktorúkoľvek tému, ktorú sme doteraz prebrali.
Prajem pekné Vianoce.
Miedzgová

D.ú. – 3.A

PRI – opakovanie 

MAT – vedieť násobilku a delilku č.: 0,1,2,3,4,5, Učebnica s. 35 celá, cvičiť rysovanie úsečiek – dbať na presnosť.

SJL – Učebnica s. 43/ 18,19,21 a 44/24,25 a diktát, ovládať vybrané slová po B,M,P a rozdelenie hlások.

Cez prázdniny písať denník.

VLA – vypracovať projekt o významnom rodákovi obce, v ktorej žijem. Rozsah 20 viet + obrázkový materiál (môžu kresliť). Hodnotený bude aj pravopis.