DEJ – 5.A, 7.B, 8.A, 9.A,B

 Opakovať prebraté učivo- V.A, VII.B, VIII.A, IX.A,IX.B