Naše žiačky ocenené v súťaži na tému: „Pitná voda z vodovodu“

Dňa 22. marca 2019 boli žiačky Michaela Matušáková z 8. A triedy a Franciska Kováčová zo 7.B triedy ocenené v súťaži na tému: „Pitná voda z vodovodu“. Cenu Michaele Matušákovej za výtvarnú prácu a Franciske Kováčovej za literárnu prácu odovzdali vedúci pracovníci ZSVS Levice pri príležitosti  Svetového dňa vody 2019.

Aj my sme sa rozhodli podporiť dobrú vec a prijali sme ponožkovú výzvu

Školenie k tvorbe desegregačných plánov v prostredí ZŠ

V dňoch 15.-16. marca 2019 pedagogickí zamestnanci školy absolvovali školenie cez projekt ŠOV pod názvom: Inštruktáž k identifikácii prvkov segregácie v prostredí ZŠ.

Školenie bolo pre zúčastnených pedagógov veľkým prínosom v oblasti eliminácie prvkov segregácie v prostredí ZŠ.

 

Od februára pracujeme na informatike s novou technológiou

Dňa 20. februára 2019 bola naša  učebňa informatiky vybavená  novou technológiou pod názvom SINO ZERO CLIENT, ktorá pracuje na princípe riadeného vyučovania. Všetky žiacke stanice sú riadené cez centrálny server, ktorý ovláda vyučujúci. Počas práce má učiteľ možnosť kontrolovať prácu žiakov v priečinkoch, zbiera ukončené žiacke práce z priečinkov, má možnosť nielen sledovať prácu jednotlivých žiakov, ale priamo cez centrálny server do nej zasahovať a napomáhať žiakovi pri práci, usmerňovať ho pomocou bleskových správ, ale i zakázať mu akúkoľvek činnosť napr. hru na internete a pod.

Okrem zefektívnenia práce pre učiteľa i žiaka sa odstránením počítačových skriniek úplne znížila hlučnosť v učebni a výrazne sa šetrí elektrická energia.

Technológia sa stala u žiakov veľmi obľúbenou a vyučujúcim pomáha zefektívňovať vyučovací proces.

                                                                     Mg. Eva Miedzgová

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnila súťaž Hviezdoslavov Kubín. Najlepšími recitátormi v jednotlivých kategóriách sa stali:

  1. kategória – poézia

1. miesto – Sára Lu Jánošková

2.miesto – Mariana Duchoňová

3. miesto – Adriana Donátová, Lukáš Balog

  1. kategória – próza

1.miesto – Bibiana Hradecsná

2.miesto – Laura Paniaková

2. kategória – próza

2. miesto – Viktória Zelenčíková

3. miesto – Antónia Patková

3. kategória – próza

1.miesto – Kristián Zolčák

3. kategória – poézia

3. miesto – Patrik Samuel Šmilňák

Výhercom srdečne blahoželáme.