Zbierka na pomoc rodine Bilaiovej

Žijeme akosi prirýchlo.

Každý sa niekam ponáhľa, za niečím sa ženie … Deň za dňom sa míňa, dobré sa strieda s tým horším a my často zabúdame na každodenné maličkosti, úsmev, pohladenie, milé láskavé slovo.

Každý rodič vie, že najväčším šťastím je zdravé a spokojné dieťa. Častokrát si neuvedomujeme, aký dôležitý je pocit istoty, bezpečia, hlavne pre deti.

Rodine Martinka, Žanetky a Patrika z V. ZŠ na Saratovskej ulici č. 43 sa zrútil svet. Veľký požiar ich pripravil doslova o všetko. Za pár minút prišli o strechu nad hlavou.

Zamestnanci školy ukázali dobré srdce a ochotu pomôcť a potvrdili, že sú medzi nami ľudia so srdcom na správnom mieste. Osud ľudí, ktorí potrebujú pomoc iných im nie je ľahostajný.

Zorganizovali zbierku na pomoc tejto rodine a takýmto spôsobom pomohli.

Dúfame, že sme im aspoň trošku zmiernili ich žiaľ nezávideniahodnú situáciu a zo zbierky mali radosť.
Rodina Bilaiová pri preberaní výťažku dobrovoľnej zbierky na V. ZŠ

Mažoretky a Ďatelinka z V. ZŠ vystúpili na tradičnom Levickom jarmoku

Mažoretky a Ďatelinka s levickými basketbalistamiVystúpenie V. ZŠ v programe na jarmoku

Pre viac info pozri: https://www.facebook.com/www.bubbles.lv/?__tn__=kC-R&eid=ARAIZpbhuhndszguVP0DgO8q8U1WobDcspfVmWT2ajkUCXC1XKlP2-hnVdrpeqqML-0_wIJZ8Fu_k6mI&hc_ref=ARQ8OTrfiMImhxROchkFmZHdfE-V16WxphApzEsdEHuw-lmlgRwbgzncY5AodT5HdSI&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARA7U5fpFPyQxv9I5YWu73MaOvzj_fkzNm9dH4W98XjbJK6wH4ulziOgxo5zuf-2-LPEU5XAgtT0_-OSARTmeJ0XNDrxOAbc9DBbC4cPMtHSn3KmSmgSTSVtM4Y1YZQZGt5XxOdmsqcVN03WqxFkGDtuFBBAvJrblrdLFcfA9Ae8MdiX_9Vjj8mNhlR-tlploW5V

Jesenný drak žiakov z ŠKD z V. ZŠ bol bezkonkurenčne jeden z najkrajších v meste

Dňa 10.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili na mestskej Šarkaniáde organizovanej MsKS v Leviciach. Žiaci z 1., 3. a 4. oddelenia ŠKD  si pod vedením svojich pani vychovávateliek Bc. Lenky Ivaničovej, Bc. Lucii Ďuráčovej a Bibiany Vaňatkovej,  dali na svojom drakovi poriadne záležať. Dva týždne našej mravenčej práce nevyšli  však navnivoč. Hoci náš drak nelietal, bez pochyby sa zaradil medzi najkrajšie draky v meste, čo potvrdila odborná porota.Cenu bol prevziať Marek Žiga (4.B), ktorý na svojich pleciach spolu s Christopherom Vadrnom (4.A) niesli ťarchu nášho draka od školy až do parku M.R. Štefánika. Okrem toho sme zabodovali aj v súťaži o najlepšie lietajúceho šarkana, kde si všetky tri miesta doniesli naše žiačky Nikoleta Vékonyiová (3.B), Soňa Homolová (3.A) a Vivien Gašpáreková (4.A).

Celú akciu sprevádzali naše mažoretky Bubbles a DFS Ďatelinka, ktoré celé podujatie otvárali spoločným vystúpením a všetkých účastníkov počas celej akcie bavili svojimi tančekmi a povzbudzovaním. Teší nás, že sa nám podarilo preniesť radosť z našej práce na všetkých účastníkov tohtoročnej Šarkaniády a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie počas Levického jarmoku. Netradičné spojenie folklóru s mažoretkovým športom totiž príjemne prekvapilo nie len samotné deti, ale aj dospelú zúčastnenú spoločnosť.

                                                                                                                     Bc. Ivaničová

Mravenčia práca žiakov na drakových šupinách
Odchod draka spred školy do mesta na Šarkaniádu

Kultúrny program na Šarkaniáde zabezpečili mažoretky Bubbles s DFS Ďatelinka z V. ZŠ

Drak na čestnom mieste so svojimi tvorcami

Úspech našich mladých hasičov

Slovensko – krajina v srdci Európy