Normalizácia

Žiaci 9. A a 9. B triedy našej školy sa dňa 5. 11. 2019 zúčastnili na prednáške o normalizácii, ktorú organizovalo Tekovské múzeum v Leviciach. Táto výstava deviatakom priblížila život v bývalom Československu od roku 1968 až po rok 1989. Študenti mali možnosť zoznámiť sa s dobovými predmetmi, bytovým zariadením, tuzexmi, spartakiádami a mnohými ďalšími vecami, ktoré boli príznačné pre danú dobu.  Rovnako im bola priblížená aj politická situácia v štáte. Po absolvovaní výstavy sa žiaci pozreli na stálu expozíciu múzea, v ktorej videli archeologické nálezy z okolia Levíc. Tiež sa tu oboznámili s históriou Levického hradu. Naši deviataci odchádzali z exkurzie vedomostne obohatení o nové historické poznatky a zaujímavosti, ktoré využijú vo svojom nasledujúcom štúdiu dejepisu.

Exkuzia v Košariskách a na Bradle

Dňa 28.10.2019 sa 40 žiakov 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnilo exkurzie v Košariskách, kde navštívili rodný dom M. R. Štefánika a potom pokračovali prehliadkou Mohyly na Bradle, kde sú uložené telesné pozostatky tohto velikána slovenských dejín.

Veríme, že poznatky získané počas exkurzie žiaci využijú nielen vo výchovno – vzdelávacom procese ale i v živote.

Tešíme sa na halloween

Ďatelinka na MFF