OZNAM – MANUÁL OPATRENÍ RŠ – ŽIACI 1.-4. roč.

Dištančná výučba: od 11. 1. 2021 – 22. 1. 2021 – prostredníctvom web stránky školy

Úlohy budú zverejnené 11. a 18. 1. 2020.

Rodičia sa budú testovať 23. – 24.1.2021.

Pred nástupom do školy dňa 25.1.2021 sa žiak preukáže vyplneným Čestným prehlásením o bezinfekčnosti (zverejneným na stránke školy) a kópiou potvrdenia rodiča o negatívnom výsledku testu COVID-19.

Miesto testovania bude zverejnené.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 17863

                   Mgr. J. Kotrusová, RŠ

 

VESELÉ VIANOCE

Všetkým žiakom, rodičom i  zamestnancom školy prajeme príjemné strávenie vianočných sviatkov a veľa zdravia, pohody a životného optimizmu do NOVÉHO ROKA 2021.

                                                           Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV 9. ROČ

Dávame do pozornosti možnosť štúdia na SOŠ technickej Tlmače:

Prezentacia_2021_2022

OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Vážení rodičia !

 

Na základe pracovnej porady a pokynov vedúceho odboru školstva je potrebné zistiť záujem rodičov a žiakov o testovanie, ktoré by sa malo uskutočniť po novom roku v termínoch: 5.1., 7.1., 8.1. 2021.

Vybrať si môžete z 5 testovacích miest, ktoré sú zatiaľ otvorené v Leviciach (v prípade otvorenia nového testovacieho miesta Vás budeme informovať).

Testovacie miesta v Leviciach:

Nemocnica AGEL Levice s.r.o. SNP 19, 934 01 Levice
RÚVZ  Komenského 4, Levice
URGENT s.r.o. J. Kollára 1001/4 – exteriér, Levice
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Šafárikova 9, Levice
SWOT Červenej armády 313, Levice

 

Test nemôže byť starší ako 7 dní, preto odporúčame termíny 5.1., 7.1., 8.1. 2021.

Triedni učitelia Vás budú kontaktovať a zisťovať záujem žiakov a rodičov o testovanie.

Všetky ďalšie informácie budú zverejnené na stránke školy.

 

                                                                            Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ