Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že z prevádzkových dôvodov od 16.3.2021 prechádzajú žiaci I. stupňa na dištančné vyučovanie.

Žiaci 3. a 4. ročníka pokračujú podľa zverejneného rozvrhu.

Žiaci 1. a 2. ročníka sa budú učiť podľa nasledovného rozvrhu od stredy 17.3.2021.

   Rozvrh 1.A

Rozvrh 2.A

 

 

Časový-harmonogram-online-vyučovania-1

Online hodiny budú odučené v aplikácii zoom.

Prvým krokom, ktorý musíte urobiť, je stiahnuť si aplikáciu zoom do Vašich notebookov, tabletov, alebo smartfónov. Presný návod je tu: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Prihlasovacie údaje učiteľov:

PaedDr. K. Jánošková – 2.A :  ID  3042621928:, Heslo: 2TNsDd

Mgr. H. Lengyelová – 1.A:  ID: 4202792467 , Heslo: wq61kN

Žiadame Vás, aby ste sa na vyučovaciu hodinu prihlasovali vždy svojím celým menom, v opačnom prípade Vás učiteľ nepozve na hodinu. Zároveň si pripravte pre prácu v zoome slúchadlá, aby sme predišli prípadným technickým zdržaniam.

Každá vyučovacia hodina bude trvať 30 min. a medzi vyučovacími hodinami bude 15 min. prestávka, aby ste sa mali čas pripojiť na ďalšiu hodinu.

Na vyučovaciu hodinu má žiak pripravené pomôcky (učebnica, PZ, písacie potreby a pod.).

Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

O zmene spôsobu vyučovania Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a telefonicky.

Prajeme Vám veľa chuti do učenia.

 

                                                                             Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia, milí budúci prváci, v dňoch: 23.4.2021 od 14.00 – 18.00 hod. a 24.4.2021 od 8.00 – 12.00 hod. sa uskutoční zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/22.

Úradná tabuľa - Zápis do prvého ročníka Základnej školy - Obec Seňa -  oficiálna stránka obce

Zapisujú sa deti, ktoré sú narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015, aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/21 odklad povinnej školskej dochádzky.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022 do 1. ročníka na ZŠ, Saratovská ul. 43, Levice, je pre Vás pripravený elektronický formulár prihlášky: Žiadosť-2

Formulár nám môžete zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu, alebo doručiť osobne.

Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID – 19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch rodičov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t.č.: 036/6306340, prípadne mailom: skola@zssaratovle.edu.sk

Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov !

                                                                                                  Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

 

ZMENA TERMÍNU PODPISU PRIHLÁŠOK – 9. roč.

Oznamujeme žiakom a rodičom, že avizované podpisovanie prihlášok na SŠ sa z organizačných dôvodov presúva nasledovne:

18. a 19. 3. 2021 od 8.00 – 11.00 hod.

Rodič aj žiak sa musí preukázať negatívnym testom na Covid – 19 nie starším ako 7 dní.

Prineste si vlastné pero .

                                                 Mgr. E. Miedzgová, VP

OZNAM PRE ŽIAKOV 9. ROČ. A RODIČOV

V dňoch 17., 18., 19. marca 2021 v čase od 8.00 – 13.00 hod. budú pripravené na podpis prihlášky žiakov 9. ročníka na stredné školy.

Prihlášku musí podpísať rodič aj žiak – obaja sa musia preukázať negatívnym PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní.

Prineste si svoje pero.

 

                          Mgr. Eva Miedzgová, VP

OZNAM