DIEVČATÁ Z V. ZÁKLADNEJ ŠKOLY ŽNÚ JEDEN ÚSPECH ZA DRUHÝM

Zmysluplné využívanie voľného času našich žiakov sa u nás v ŠKD V. ZŠ stalo prioritou číslo jeden. Usilovná práca dievčat a obetavý prístup vychovávateľov akciu čo akciu dokazujú, že čas strávený s deťmi a pre deti, je čas strávený najvďačnejšie

Naše Levické mažoretky BUBBLES V.ZŠ napr. túto sobotu, 6.4.2019, na regionálnej kvalifikácii Showtime, ktorú organizuje na celoeurópskej úrovni TŠK Junilev, vytancovali so siedmymi choreografiami vo vekových kategóriách od 5 do 13 rokov tri striebornéštyri zlaté medaily. Dievčatám sa tak podarilo obhájiť zlato, ktoré vo februári priniesli z celoslovenskej súťaže ShowCup v Košiciach a v máji ich aj na Showtime bude čakať celoslovenské kolo s možnosťou postupu na majstrovstvá Európy v Balatone.

Ani po sobote sme ale nepoľavili a už nasledujúci utorok, 9.4.2019, sme už s divadelným krúžkom otvárali 26. ročník Levických divadelných dní s muzikálovým spracovaním klasickej rozprávky O 12tich mesiačikoch v hlavnej úlohe s Natálkou Kapráňovou, ktorá je žiačkou štvrtého ročníka. Premiéra spod réžie p. vychovávateľky Bc. Ivaničovej a v spolupráci a hereckom obsadení aj s ďalšími vychovávateľkami ŠKD a žiačkami 2. až 7. ročníka našej školy zožala veľký úspech nie len u žiakov z Levických škôl, ale aj u divákov, ktorí pricestovali so škôlkarmi z okolitých obcí.

Už teraz sa nám v hlave rodí myšlienka ďalších choreografií a scénok, s ktorými budeme môcť naďalej hrdo reprezentovať nie len našu školu, mesto Levice, ale aj celý okres, či Nitriansky samosprávny kraj, ktorý naše dievčatá podporuje aj finančnou dotáciou. Vďaka podpore Nadácie Tesco a Nitrianskemu samosprávnemu kraju tak budú naše dievčatá zasa o krôčik bližšie k profesionalite…

 

                                                                                                        Bc. Ivaničová

Z rozprávky do rozprávky

Mesiac marec sa spája nielen s príchodom jari, keď sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj túžbou po vedomostiach a informáciách, ktoré môžeme čerpať z kníh, či už vlastných alebo požičaných z knižníc …

V tomto duchu sa na našej škole niesol celý mesiac marec. Naši žiaci navštevovali školskú knižnicu celý školský rok, v rámci tohto mesiaca navštívili jednotlivé ročníky 1. stupňa aj okresnú knižnicu, s ktorou má naša škola veľmi dobrú spoluprácu, besedovali o prečítaných knihách, mali možnosť prezentovať svoju najobľúbenejšiu knihu a tak prejaviť svoj pozitívny vzťah ku knihe. Uskutočnili sme aj súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci maľovalo ilustrácie, tvorili leporelá, skladali verše, ….

 Celé toto naše “čitateľské snaženie” vyvrcholilo Rozprávkovým večerom” v škole s množstvom pútavých aktivít. Veľkým zážitkom pre deti bola večerná prechádzka v areáli školy a večera v jedálni.

A čo dodať na záver …

Ďalšia záujmová akcia pre deti, ktorá ukázala, aká je práca s deťmi náročná, ale krásna zároveň.

Na ľudovú nôtu

Slovensko má bohaté kultúrne tradície. Má byť ozaj na čo pyšné. Slovenský národ svoj folklór dôsledne udržiava, piesne, hudba, tanec a prenášajú sa z generácie na generáciu. Ľudové piesne sa spievajú nielen na folklórnych slávnostiach, ale učia sa ich aj deti v školách, aby poznali svoje kultúrne dedičstvo.

Na našej V. ZŠ vštepujeme deťom lásku k hudbe, k tradíciám, k folklóru.

  1. apríla 2019 sa na pôde školy konal už 29. ročník súťaže v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA. Mladé spevácke talenty prišli povzbudiť a podporiť ich rodičia, starí rodičia, ktorí mali obrovskú radosť z vystúpenia svojich ratolestí. A ako to celé dopadlo?

 

Tu sú výsledky:

(súťažilo sa v 2 kategóriách)

 

V 1. kategórii získali:

  1. Barbora Šimeghová 2.A
  2. Kristína Ivaničová 1.A

   Bibiana Hradecsná 3.A

  1. miesto Soňa Homolová 3.A

 

V 2. kategórii získali:

  1. Natália Kapráňová 4.A
  2. Sára Lu Jánošková 4.B

   Letícia Rácová 4.A

 

V 3. kategórii získali:

  1. Tamara Šimeghová 8.A
  2. Franciska Kováčová 7.B

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Ocenenie z rúk primátora si odniesla PaedDr. Kristína Jánošková

Dňa 27.3.2019 si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala z rúk primátora mesta ocenenie za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú činnosť PaedDr. Kristína Jánošková.

Srdečne jej k oceneniu blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej pedagogickej práce.

Úspech našej žiačky v umeleckom prednese poézie