Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka

Vážení rodičia !

Keďže sa blíži termín zápisu budúcich prvákov do základnej školy a v súčasnom období je školské vyučovanie prerušené,  aj zápis do 1. ročníka sa uskutoční elektronicky.

V prílohe sme pre Vás pripravili žiadosť o prijatie Vášho dieťaťa do našej základnej školy. Všetky údaje, ktoré sú v nej uvádzané, sú potrebné pre spracovanie školskej dokumentácie v zmysle §11 ods.7, §20 ods.4, §60 a §157 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú dôverné v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť  prosíme vypĺňať kompletnú so všetkými údajmi aj s diakritikou. Vyplnenú žiadosť zašlite mailom na adresu školy: skola@zssaratovle.edu.sk, v termíne do 30.4.2020 .

O prijatí Vášho dieťaťa Vás budeme priebežne informovať elektronicky.

Údaje, ktoré v žiadosti uvediete budú overené pri Vašej osobnej návšteve školy, ktorá sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia prerušenia vyučovania.  Presný termín Vám bude vopred oznámený.

Pri Vašej osobnej návšteve prosím predložte Váš občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Veríme, že i z pohodlia Vášho domova nebude nič brániť plynulému zápisu Vášho dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Prajeme Vám i Vašim deťom veľa zdravia a optimizmu.

 

                                                                          Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

 

ŽIADOSŤ– formulár

DOMÁCE ÚLOHY

Milí žiaci, s účinnosťou od 23.3.2020 (pondelok) budú zverejňované pre každý ročník domáce úlohy na domáce štúdium.

Domáce úlohy budú zverejnené v ľavom menu dole v záložke: Aktuálne oznamy pre žiakov.

Žiadame všetkých žiakov o pravidelné vypracovávanie zadaní. Vypracovanie domácich úloh bude skontrolované vyučujúcimi po príchode do školy.

 

                                                                    Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

OZNAM O ZATVORENÍ ŠKOLY

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR bude škola zatvorená od 16.3.2020 (pondelok) do odvolania.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. 

Zápisy do základných škôl by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Na webovej stránke  www.ucimenadialku.sk nájdu žiaci, učitelia, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdeláva

                                                                                    Mgr. J. Kotrusová, RŠ

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Sartovská ul. 43 Levice

oznamuje zákonným zástupcom predškolákov, že Deň otvorených dverí, ktorý bol naplánovaný na 18.3.2020 sa ruší a prekladá sa na neskorší termín, ktorý Vám bude včas oznámený.

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                    Mgr. Júlia Kotrusová, RŠ

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí