POZVÁNKA

PF 2023

Vážení rodičia, milí žiaci dňa 9.1.2023 sa po vianočných prázdninách opäť vrátime do školských lavíc. Žiadame Vás, aby ste za svoje dieťa vypísali tlačivo: Bezpríznakovosť. Môžete ho podať elektronicky cez Edupage, alebo v papierovej forme. Tlačivo pripájame v prílohe.
Tešíme sa na stretnutie so všetkými žiakmi.

                                                                                              Mgr. J. Mišíková, RŠ

Bezpríznakovosť

VESELÉ VIANOCE

KOLEDNÍCI Z NAŠEJ ZŠ DNES POZDRAVILI PÁNA PRIMÁTORA

Dňa 20.12.2022 naši koledníci pod vedením p. uč. Medveďovej a p. uč. Petrivaldskej pozdravili pána primátora RNDr. Krtíka. 

MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení zamestnanci školy, vážení rodičia, milí žiaci, z dôvodu 86 % chorobnosti žiakov školy odporučil RÚVZ Levice mimoriadne prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu na našej škole v termíne od 20.12. – 22.12.2022Nástup do školy je 09.01.2023.

Želáme všetkým pevné zdravie.

Odporúčanie RÚVZ Levice

Zdravotné okienko zdravotníka ZŠ

                                                                                             Mgr. J. Mišíková, RŠ