Náučným chodníkom Horša

Dnes prešli žiaci 6.A, 7.A a 8.A pod vedením triednych učiteľov náučným chodníkom Horša.

Sprievod a odborný výklad zabezpečil Dr. Smatana a o občerstvenie a dopravu sa postaral MsÚ Levice. Dr. Smatanovi aj MsÚ Levice veľmi pekne ďakujeme za úžasný zážitok.

Žiaci a učitelia

Deň detí

Detský čitateľský maratón: Čítajme si

Naša škola sa zapojila do detského čitateľského maratónu pod názvom: Čítajme si

Čriepky slovenského folklóru 2022

Dnes sa žiačky 6.A a 7.A triedy, členky FS Ďatelinka pri našej ZŠ pod vedením Mgr. Meszárosovej zúčastnili regionálnej prehliadky ľudovej tvorivosti detí. Ďakujeme veľmi pekne za reprezentáciu žiačkam aj pani učiteľke.

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

Vážení rodičia, MŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách. Jeho súčasťou je i informácia, že rodič i naďalej má povinnosť predkladať škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti  v prípade, keď žiak chýba viac ako 3 po sebe idúce dni.

                                                                                             Mgr. J. Mišíková, RŠ

Bezpríznakovosť

Školský semafor