Poďakovanie

Veľké POĎAKOVANIE patrí RZ pri našej ZŠ za zakúpenie čipovacieho zariadenia do ŠJ, ktoré je v prevádzke od 06.11.2023.

Pokračujeme v projekte: Viem, čo zjem

Zapojili sme sa do projektu KRÓKUS

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Krókus v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu a Múzeom židovskej kultúry. Cieľom projektu je priblížiť žiakom tematiku holokaustu, spomienka na 1,5 milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas druhej svetovej vojny. V prvej fáze žiaci vysadili žlté krókusy ako symbol Dávidovej hviezdy- označením židov.

Halloween v škole