Stavanie májového stromu

DFS Ďatelinka dňa 30.4.2024 svojím krásnym programom sprevádzal stavenie májového stromu v Leviciach i Brhlovciach. Veľmi pekne ďakujeme žiakom i pani učiteľkám za krásnu reprezentáciu školy. 

 

Titul „Sme naj“ za mesiac apríl si odniesli najlepší výtvarníci z tých najlepších. Sme na Vás pyšní.

Pozývame Vás do spolupráce

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA pre šk. rok 2024/25

Vážení rodičia predškolákov, milí naši budúci prváci ! Je nám veľkou cťou, že ste nám milí rodičia, prejavili svoju priazeň a zverujete do našich rúk vzdelanie svojich detí. Je to pre nás veľký záväzok a radosť. A na Vás milí predškoláci sa tešíme a veríme, že prekročíte školskú bránu s úsmevom a chuťou do učenia.

Nedá mi nepoďakovať sa p. riaditeľke školy za profesionálny prístup k príprave včerajšieho i dnešného slávnostného dňa, v neposlednom rade i všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pripraviť ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA pre šk. rok 2024/25.

Pozvánka na zápis do 1. ročníka