MAJÁLES 2023

Slávik Slovenska 2023

Dnes nás na súťaži: Slávik Slovenska 2023 reprezentovali žiaci: Jorik Jakub Jánoško, Karolína Vyšňovská a Bibiana Hradecsná. Žiakov pripravovali p. uč. Medveďová a p. uč. Petrivaldská. Ďakujeme Vám všetkým za reprezentáciu školy.

Karin Tóthová opäť víťazkou výtvarnej súťaže

ĎAKOVNÝ LIST

Máme víťazky vo výtvarnej súťaži: „Príroda očami detí“

Tak ako každoročne aj v tomto roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže: „Príroda očami detí“, ktorú organizuje Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Levice. Naše žiačky získali 1. miesto v IV. kategórii a 2. miesto v III. kategórii.

Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.