Robot Photon

Robot, ktorý   pomáha pri implementovaní zaujímavých vyučovacích hodín

Žijeme  v zložitej dobe.

Väčšina z nás sa určite teší z toho, že sa   deti vracajú späť do školských lavíc. Mnohé z nich sa tešili na klasické vyučovanie v triedach, na pani učiteľky, na svojich spolužiakov. Už niekoľko týždňov sa vzdelávali doma , školy postupne  prechádzali na dištančné vzdelávanie.

Učitelia  sa museli so vzniknutou situáciou vysporiadať  a nájsť spôsoby, ako budú svojich žiakov  vzdelávať.

Moderné technológie dnes majú veľkú silu,  zlepšujú život žiakom a ich učiteľom.  Novinkou na  slovenskom trhu je robot Photon, vytvorený najlepšími expertami a učiteľmi. Je to edukačný robot, ktorý pomáha učiteľom implementovať programovanie do moderného vzdelávania.

Dňa 21.4.2021 na ZŠ Saratovská 43  sa   žiaci tretieho a štvrtého ročníka oboznámili s činnosťou tohto šikovného robota   . Veľmi zaujímavou formou sa dozvedeli , ako taký robot pracuje. .Mohli si vyskúšať prácu s touto edukačnou pomôckou, kartičkami, so vzdelávacou podložkou.  Zvedaví ste , ako to   funguje? Potrebné  je otvoriť  si výukové scenáre , stiahnuť si aplikáciu, pripojiť robota a dobrodružstvo môže začať. Photon u žiakov prebúdza zvedavosť a motivuje ich k učeniu sa novým technológiám. 

Tento múdry robot Photon predstavuje všetko, čo potrebujeme, aby sme pomohli dieťaťu urobiť prvé kroky v modernom svete plnom technológií

                                                                                     PaedDr. I. Žilková

NOVÉ PRAVIDLÁ TESTOVANIA

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 23. 4. 2021 (v piatok) od 14,00 – 18,00 hod. a 24. 4. 2021 (v sobotu) od 8,00 – 12,00 hod. v priestoroch základnej školy bez prítomnosti dieťaťa. Zákonný zástupca si prinesie rodný list dieťaťa a občiansky preukaz a preukáže sa 7 dňovým negatívnym testom.

                                                                            Mgr. J. Kotrusová, RŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV 5. a 7. ROČNÍKA

Milí žiaci 5. a 7. ročníka, oznamujeme Vám, že dňa 20.4.2021 nebude online vyučovanie INF s Mgr. Miedzgovou.

                                                       Mgr. J. Kotrusová, RŠ