Pozvánka na vianočné trhy

Týždeň s Mikulášom na V. ZŠ v Leviciach

Pomaly prichádzajú najkrajšie sviatky roka a s ním obdobie plné zázrakov, vľúdnych slov a prekvapení. Prichádzajú Vianoce… Najobľúbenejší sviatok nie len všetkých detí, ale aj nás dospelých.

Hovorí sa, kto chce byť s dieťaťom kamarát, musí sa dieťaťom stať. A to je krédo aj nás, vychovávateľov z V.ZŠ v Leviciach. Preto sa aj naša škola premenila na miesto plné čarovných chvíľ, čertíkov, aj anjelov a prišiel dokonca aj Mikuláš.

Ale začnem pekne po poriadku a spomeniem aj naše mažoretky Bubbles V.ZŠ, ktoré celé toto čarovné obdobie odštartovali ďalšími trofejami do zbierky: z medzinárodnej vianočne ladenej súťaže vo výrazových tancoch Wintershow, priniesli už najmenšie prváčky striebro a staršie dievčatá so svojou Vianočnou továrňou suverénne ZLATO nie len vo svojej kategórii pom-pom, ale aj ZLATO Z CELKOVEJ SÚŤAŽE vianočných choreografií! Prezlečené za sobov, Mikulášky, vianočných škriatkov a aj so svojimi čerticami,ale aj s doprovodom DFS Ďatelinka, spevokolom a divadelníkmi z našej školy, potom urobili radosť nie len babičkám a deduškom v Domove dôchodcov Fénix, ale aj vojenským deťom počas Mikulášskej akcie v kasárňach a tiež aj deťom v MŠ na Pereckej ulici, kde prišiel s nimi dokonca aj ozajstný Mikuláš s anjelom a čertom!

Mikulášske rozdávanie radostí, ale aj sladkých balíčkov pokračovalo aj u nás na škole, a nejeden šinter mal čo robiť, aby udržal slzičky pokory pred našim čertom! Mikuláš je ale Mikuláš, a tak, ako to už v takýchto zázračných príbehoch býva zvykom, dobro dostalo svoju šancu a pod prísľubom, že už budú všetci robiť len dobrotu, svoj balíček dostal každý náš žiak.

Za nás, pani vychovávateľky a pani učiteľky, ktoré sa venujeme deťom po poobediach a nacvičujeme s deťmi vystúpenia a scénky, tančeky i tradičné tekovské vinše musím povedať, že aj tak najkrajším darčekom nie len na Mikuláša, ale aj v celom tomto období je zvonenie a iskričky šťastia v detskom smiechu a očiach. Preto posielame aj my posolstvo, nech je Vaše čakanie na najkrajšie sviatky roka plné lásky a pohody, nech Vás nepohltí nákupný zhon – veď najkrajšie darčeky sú predsa vo veciach, ktoré v nákupných centrách nenájdeme! Nájdeme ich v očkách našich detí a v srdiečkach každého z nás!

            Bc. Ivaničová

 

Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 05.12.2018 sa na našej škole konalo školské kolo Geografickej olympiády. Žiakov na olympiádu pripravoval Mgr. J. Fidluš, vyučujúci GEO. Hoci boli všetci súťažiaci šikovní, máme aj absolútnych víťazov, ktorými sú:

v G kategórii – Samuel M. Gašpar, 5.B

v F kategórii – Matej Laurinec, 7.A

v E kategórii – Martin Baláž, 8.A.

Všetkým výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole GO.

Víťaz súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ Peter Maľa

Spoločné rodičovské združenie rodičov a žiakov 9. ročníka

Dňa 27.11.2018 o 16.00 hod. sa v priestoroch jedálne našej ZŠ uskutoční spoločné RZ rodičov a žiakov 9. ročníka za účasti zástupcov jednotlivých stredných škôl v Leviciach za účelom informovania prítomných o možnostiach štúdia žiakov 9. ročníka na stredných školách a ich zameraní.