Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/23

Dnes slávnostne ukončujeme šk. rok 2022/23.

Vyhodnotili sme aj celoročné súťaže:

Naj učiteľom tohto šk. roka sa stala

Mgr. Emília Gašperová, Naj žiakom Laura Paniaková – 7.A a titul

Sme naj za mesiac jún 2023 si odniesol žiak 3. A Michal Valkovič. Srdečne blahoželáme a prajeme všetkým letné prázdniny prežiarené slnkom a prežité v zdraví v kruhu rodín.