Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy, Saratovská ul. 43, Levice

podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka

RIADITEĽSKÉ VOĽNO na deň 22.03.2023

z organizačných dôvodov – konanie Testovania T9/2023.
Žiaci I. stupňa ZŠ sa učia podľa rozvrhu.