Revitalizačný rez stromov v Átriu

Dnes vďaka projektu Rodičovského združenia pri našej ZŠ a podpore zriaďovateľa sme začali

s revitalizačným rezom stromov v našom Átriu.

Ďakujeme za spoluprácu.