Rekonštrukcia zadného vchodu do budovy ZŠ

Dnes začíname s rekonštrukciou zadného vchodu do budovy školy. Veľmi sa tešíme na presvetlenie vestibulu a úsporu energií.