„Príroda očami detí“

Každoročne sa žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek Petrivaldskej a Borkovej zapájajú do výtvarnej súťaže: „Príroda očami detí“, ktorú organizuje Okresná organizácia SPZ Levice.
Srdečne blahoželáme žiakom našej školy, ktorí získali nasledovné ocenenia:
Cena Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Levice:
„Zvieratá a spln“, Kira Ovcharenko, ZŠ, Saratovská 43, Levice.
Cena Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Levice:
„V kroví“, Charlie Fu, ZŠ, Saratovská 43, Levice.
Kategória III. (V. – VI. trieda)
3. miesto „Lesný strážca“, Claudia Liu, ZŠ, Saratovská 43, Levice.
Cena Lesov SR, š. p., organizačná zložka OZ Podunajsko:
„Rodina“, Diana Birnerová, ZŠ, Saratovská 43, Levice.
Ďakujeme Vám za krásnu reprezentáciu školy.