Prevencia obezity

Dnes sa na hodine TSV v 3.A a 2.A triede konala v spolupráci s RÚVZ Levice prednáška na tému: Prevencia obezity. Ďakujeme RÚVZ Levice a nášmu pánovi zdravotníkovi za hodnotný program.