„Predpoludnie s rozprávkami, alebo susedia navštívte nás…“

„Predpoludnie s rozprávkami, alebo susedia navštívte nás…“ Pod týmto názvom sa nesie dnešné predpoludnie na I. stupni našej ZŠ. Marec mesiac knihy prišli s nami osláviť a svojou návštevou nás poctili pedagógovia a žiaci zo ZŠ Bátovce a ZŠ Tlmače. A takto dobre nám je spoločne, veď posúďte sami…

Video zázračná krajina: https://www.facebook.com/100000365481047/videos/pcb.723210129467227/777616363442204