Prednáška preventistu PZ SR

Dnes nás navštívil preventista PZ SR a podiskutoval so žiakmi 8. ročníka o tematike drog.

Veľmi pekne ďakujeme za návštevu.