Mobilné planetárium

Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 26.3.2024 bude na škole prebiehať fotografovanie žiakov a žiackych kolektívov, zároveň máme na tento deň objednané mobilné planetárium pre žiakov 1.-5. roč. Všetci sa tešíme na nové zážitky.