Krabice plné lásky

V rámci projektu: Krabice plné lásky si naše triedy

pripravili krásne vianočné darčeky pre našich seniorov.

Tešíme sa, že pedagógovia a žiaci majú také dobré srdiečka.