Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Dnes pedagogickí zamestnanci školy započali inovačné vzdelávanie na tému: Stratégie a metódy na podporu aktívneho učenia sa žiakov. Lektorkami inovačného vzdelávania sú Ing. A. Matkovičová a Mgr. I. Vilhanová z KP NIVAM Nitra.