Hviezdoslavov Kubín

Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnila súťaž Hviezdoslavov Kubín. Najlepšími recitátormi v jednotlivých kategóriách sa stali:

  1. kategória – poézia

1. miesto – Sára Lu Jánošková

2.miesto – Mariana Duchoňová

3. miesto – Adriana Donátová, Lukáš Balog

  1. kategória – próza

1.miesto – Bibiana Hradecsná

2.miesto – Laura Paniaková

2. kategória – próza

2. miesto – Viktória Zelenčíková

3. miesto – Antónia Patková

3. kategória – próza

1.miesto – Kristián Zolčák

3. kategória – poézia

3. miesto – Patrik Samuel Šmilňák

Výhercom srdečne blahoželáme.