Deň učiteľov

Je každoročnou tradíciou, že pri príležitosti Dňa učiteľov si z rúk primátora mesta na návrh vedenia školy prevezme plaketu J. A. Komenského pedagóg s veľkým P. V tomto roku blahoželáme našej kolegyni PaedDr. Erike Paniakovej. Prajeme jej veľa pracovných ako i osobných úspechov.