Canisterapia na našej ZŠ

Pes je najlepším priateľom človeka. Dnes sa o tom presvedčili aj žiaci našej školy na stretnutí s canisterapeutkou Kvetkou a jej terapeutickým psom Barčou. Canisterapia je terapia, pri ktorej dochádza k pôsobeniu psa na človeka. Je to prínosný a účinný nástroj pri vzdelávaní, kde sa využíva pozitívny vplyv psov na žiakov so špecifickými potrebami alebo ako súčasť zážitkovej výučby. Canisterapia rozvíja hrubú a jemnú motoriku, podnecuje verbálnu i neverbálnu komunikáciu, rozvíja orientáciu v mieste a v čase, napomáha cvičiť koncentráciu a pamäť, rozvíja sociálne cítenie.
Naši žiaci budú mať možnosť pravidelne absolvovať canisterapiu v našej škole a získavať z nej všetky pozitívne vplyvy.