Pracovné stretnutie so zamestnancami NIVAMu

Dnes sme na pôde školy mali vzácnu návštevu. Na pracovnom stretnutí nám zamestnanci NIVAMu predstavili zavádzanie kurikulárnej reformy v podmienkach základnej školy. Ďakujeme za odborný výklad, cenné rady a priateľskú atmosféru.