MAT – 8. roč.

Napísať poznámky z učiva: PZ str. 85

Kružnicový oblúk, kruhový výsek, kruhový odsek
Dĺžka kružnice, obsah kruhového výseku

Riešiť úlohy: 

str.98/30,31,32 

str. 99/ 34,35,36

str. 100/ 38, 40

str. 101/41,42,