Z rozprávky do rozprávky

Mesiac marec sa spája nielen s príchodom jari, keď sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj túžbou po vedomostiach a informáciách, ktoré môžeme čerpať z kníh, či už vlastných alebo požičaných z knižníc …

V tomto duchu sa na našej škole niesol celý mesiac marec. Naši žiaci navštevovali školskú knižnicu celý školský rok, v rámci tohto mesiaca navštívili jednotlivé ročníky 1. stupňa aj okresnú knižnicu, s ktorou má naša škola veľmi dobrú spoluprácu, besedovali o prečítaných knihách, mali možnosť prezentovať svoju najobľúbenejšiu knihu a tak prejaviť svoj pozitívny vzťah ku knihe. Uskutočnili sme aj súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci maľovalo ilustrácie, tvorili leporelá, skladali verše, ….

 Celé toto naše “čitateľské snaženie” vyvrcholilo Rozprávkovým večerom” v škole s množstvom pútavých aktivít. Veľkým zážitkom pre deti bola večerná prechádzka v areáli školy a večera v jedálni.

A čo dodať na záver …

Ďalšia záujmová akcia pre deti, ktorá ukázala, aká je práca s deťmi náročná, ale krásna zároveň.

Na ľudovú nôtu

Slovensko má bohaté kultúrne tradície. Má byť ozaj na čo pyšné. Slovenský národ svoj folklór dôsledne udržiava, piesne, hudba, tanec a prenášajú sa z generácie na generáciu. Ľudové piesne sa spievajú nielen na folklórnych slávnostiach, ale učia sa ich aj deti v školách, aby poznali svoje kultúrne dedičstvo.

Na našej V. ZŠ vštepujeme deťom lásku k hudbe, k tradíciám, k folklóru.

  1. apríla 2019 sa na pôde školy konal už 29. ročník súťaže v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA. Mladé spevácke talenty prišli povzbudiť a podporiť ich rodičia, starí rodičia, ktorí mali obrovskú radosť z vystúpenia svojich ratolestí. A ako to celé dopadlo?

 

Tu sú výsledky:

(súťažilo sa v 2 kategóriách)

 

V 1. kategórii získali:

  1. Barbora Šimeghová 2.A
  2. Kristína Ivaničová 1.A

   Bibiana Hradecsná 3.A

  1. miesto Soňa Homolová 3.A

 

V 2. kategórii získali:

  1. Natália Kapráňová 4.A
  2. Sára Lu Jánošková 4.B

   Letícia Rácová 4.A

 

V 3. kategórii získali:

  1. Tamara Šimeghová 8.A
  2. Franciska Kováčová 7.B

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Ocenenie z rúk primátora si odniesla PaedDr. Kristína Jánošková

Dňa 27.3.2019 si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzala z rúk primátora mesta ocenenie za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú činnosť PaedDr. Kristína Jánošková.

Srdečne jej k oceneniu blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej pedagogickej práce.

Úspech našej žiačky v umeleckom prednese poézie

Naše žiačky ocenené v súťaži na tému: „Pitná voda z vodovodu“

Dňa 22. marca 2019 boli žiačky Michaela Matušáková z 8. A triedy a Franciska Kováčová zo 7.B triedy ocenené v súťaži na tému: „Pitná voda z vodovodu“. Cenu Michaele Matušákovej za výtvarnú prácu a Franciske Kováčovej za literárnu prácu odovzdali vedúci pracovníci ZSVS Levice pri príležitosti  Svetového dňa vody 2019.