Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách

Vážení rodičia, MŠ SR zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách. Jeho súčasťou je i informácia, že rodič i naďalej má povinnosť predkladať škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti  v prípade, keď žiak chýba viac ako 3 po sebe idúce dni.

                                                                                             Mgr. J. Mišíková, RŠ

Bezpríznakovosť

Školský semafor