Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24

Dňa 04. septembra 2023 slávnostne otvoríme šk. rok 2023/24. Všetkým zamestnancom školy, žiakom a rodičom prajeme veľa úspechov, tvorivých síl a zdravia.