Škola získala vďaka projektu Holandskej obchodnej komory 20 ks microbitov

V júni 2022 sme sa zapojili do výzvy Holandskej obchodnej komory, v rámci ktorej úspešná škola získa 20 ks microbitov pre prácu na hodinách informatiky v hodnote 720 € zdarma. Dnes bola výzva vyhodnotená a náš projekt  bol úspešný. Veľmi sa tešíme, že v nastávajúcom školskom roku budeme so žiakmi programovať zábavnou formou.