Samotestovanie žiakov Ag testami

Vážení rodičia, triedni učitelia Vás vyzvú k prevzatiu Ag samotestov pre Vaše dieťa. Každý žiak obdrží 5 Ag testov, ako je to uvedené v Školskom semafore nižšie.  Potreba testovať žiaka je vždy v pondelok a vo štvrtok príslušného týždňa.

Školský semafor

                                                              Mgr. J. Mišíková, RŠ