„S ekológiou sme si sadli“

Zapojili sme sa do projektu:  „S ekológiou sme si sadli“, v rámci ktorého sme vyzbierali odpadky v areáli našej školy a máme možnosť zapojiť sa do súťaže o ekolavičky vyrobené špeciálnou metódou zo separovaných plastov.

Link na súťažné video: https://www.youtube.com/watch?v=WcBd611wQ4Q