Pozvánka na DOD

Dovoľte, aby sme pozvali širokú verejnosť, najmä žiakov 9. ročníka základných škôl a ich zákonných zástupcov na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý organizujeme dňa 25. januára 2023 v čase od 9.00 – do15.00 hod. v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice. Ponúkame študijné odbory v duálnom systéme vyučovania: 2675 M – elektrotechnika, 2387 M – mechatronika, 2381 M – strojárstvo, 3917 M 02 – technické a informatické služby v strojárstve.

 

Ing. Roman Karaffa, PhD., riaditeľ školy