Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Základnej školy, Saratovská ul. 43, 934 05 Levice, podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľuje žiakom 0. – 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO na deň 15.06.2022 z organizačných dôvodov – konanie protestného zhromaždenia zamestnancov v školstve.